Cổng thông tin tra cứu văn bằng chứng chỉ

Tra cứu bằng 2 cách:

Cách 1: Chọn cấp học và chọn năm tốt nghiệp, sau đó tra cứu theo Họ tên và Ngày tháng năm sinh.

Cách 2: Chọn cấp học và chọn năm tốt nghiệp, sau đó tra cứu theo Số hiệu bằng.

Chú ý: (*) bắt buộc nhập.